Het Mooi Alternatief

In een gerenoveerde eeuwenoude hoeve aan het Troostenberg bos is Het Mooi Alternatief gelegen. Deze hoeve is een van de zeven boerderijen die in het verleden pacht moesten betalen aan het kasteel van Cleerbeek, dat nog steeds bewoond word door de nakomelingen van "de Troostenberg".

’t Is in een van deze hoeve’s waar Hendrik Consience enkele van zijn verhalen heeft neergeschreven toen hij met zijn vriend Thijs hier terecht kwam en werden bediend door ene flinke boerendochter Roseke die eens de grote vlam van vriend Thijs was.

 
 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van allerlei acties?
Neem dan contact met ons op.